Siirry sisältöön

Asiakaspalvelun Trendit 2023

Kokosimme yhteen tulevan vuoden 2023 asiakaspalvelun trendejä ja aiheeseen liittyvät tuoreimmat innovaatiot, palvelut ja toimintatavat. Millaisia trendejä asiakaspalveluun liittyy vuonna 2023? Asiakaspalvelun keskeiset teemat ja trendit jatkavat viime vuosien suuntaa, jossa korostuu monikanavaisuus, proaktiivisuus, läpinäkyvyys ja tekoälyn kasvava rooli. Suurin muutos on tekoälyn entistä laajempi hyödyntäminen, tiedon keskittäminen samaan paikkaan ja järjestelmien integroiminen toimimaan yhdessä sujuvammin ja automaattisemmin.

 

Asiakaspalvelu monikanavaistuu ja hyödyntää tekoälyä

Vuonna 2023 asiakaspalvelu jatkaa monikanavaistumista. Monikanavaisuudella tarkoitetaan sitä, että asiakas voi olla yhteydessä yrityksen asiakaspalveluun useissa eri kanavissa. Yleisimmät kanavat asiakaspalveluun ovat puhelin, sähköposti, chat-palvelut, livechatit ja automaattisemmat botit, sosiaalisen median kanavat sekä erilaiset älykkyyttä lisäävät elementit esim. erilaiset automaatiot. Asiakkaan näkökulmasta monikanavaisuus mahdollistaa yhteydenoton omien tarpeiden ja itselle sopivan kanavan kautta.

Tekoälyn avulla asiakaspalvelusta ja sen järjestelmistä saadaan entistä yhtenäisempi ja sujuvampi kokemus, jossa asiakaspalveludata on yhdessä paikassa, ja jonne tallentuu tietoa, aina kun asiakas on yhteydessä yritykseen. Asioinnista tulee sujuvampaa ja yritykset saavat arvokasta tietoa kehittää omaa toimintaa ja prosesseja, kun asiakkaiden ongelmat ja tarpeet nähdään kokonaisvaltaisemmin.

Asiakaspalvelun trendit 2023

 • Monikanavaisuus korostuu
 • Räätälöidyt botit
 • Proaktiivisuus ennakoi asiakkaiden tarpeita
 • Integraatiot yhdistävät

Lue lisää monikanavaisuudesta blogistamme:Varmista monikanavainen asiakaspalvelu 2022 ja erotu kilpailijoista”.

 

Tekoäly mahdollistaa entistä sujuvamman asiakaspalvelun

Tekoäly sujuvoittaa ja tukee asiakaspalvelun työtä monin eri tavoin. Se kokoaa ja yhdistelee tietoa, jolloin asiakaspalvelu saa käyttöönsä entistä selkeämmät tiedot asiakkaasta ja hänen ongelmistaan, sekä tietoa hänen aikaisemmasta toiminnastaan ja ongelmistaan. Tekoäly tukee asiakaspalvelua hoitamalla itse yksinkertaisemmat asiat, kuten tiedustelut ja ohjaamalla asiakasta itse löytämään tietoa. Näin asiakaspalvelulle jää enemmän aikaa keskittyä vaativampiin tapauksiin.

Erilaiset botit ja chat-palvelut voidaan luoda yrityksen brändinmukaisiksi virtuaalisiksi asiakaspalvelijoiksi, hoitamaan ”kevyemmät” tapaukset ja ongelmat. Moni perinteinen asiakaspalveluyritys voi vierastaa tekoälyä tai saumattomasti toimivaa tekoälyllä varustettua monikanavaista asiakaspalvelua. Tekoäly tuo kuitenkin yritykselle erittäin valtavan kilpailuedun ja työkalun, joka nopeuttaa palvelun tarjoamista ja sen saamista, tiedon keräämistä ja hyödyntämistä, sekä ennen kaikkea ajan ja rahan optimointia.

Tekoälyn parhaat ominaisuudet

 • Botit ja chat-palvelut hoitavat yksinkertaisemmat tehtävät ja kyselyt pois
 • Yhdistelee tietoa
 • kilpailuetu yritykselle

Länsilinkin Dstny-mobiilivaihde tarjoaa kilpailuetua ja on taatusti asiakasystävällinen ratkaisu! 

 

Tiedon rooli kasvaa ja proaktiivisuus lisääntyy

Tiedon rooli korostuu vuonna 2023. Tietoa halutaan keskittää ja eri lähteitä hyödyntää, jotta asioinnista tulee sujuvampaa. Tiedonkulkua tehostamalla ja yhdistämällä, saadaan nopeutta palveluun ja asiointia sujuvammaksi. Yritykset ovat keränneet vuosien aikana runsaasti monenlaista tietoa asiakkaistaan ja omasta toiminnastaan. Tätä tietoa halutaan hyödyntää entistä enemmän tuotekehittelyssä ja rakentamalla järjestelmiä ja palveluita entistä proaktiivisemmaksi, jolloin asiakas itse löytää ratkaisun annetuista ohjeista tai erilaisista FAQ-kysymysvalikoista.

Tiedon roolin kasvu vaatii myös tietoturvan korostamista ja monikanavaisuudessa tuleekin huolehtia eri kanavien ja palveluiden korkeasta tietoturvasta. Erilaisten tietoturva- ja roskapostihyökkäysten arvioidaan lisääntyvän, samaan aikaan kun tietoa on kerättynä digitaalisessa muodossa, enemmän kuin koskaan. Tietoturva nouseekin kasvavissa määrin esiin kun asiakaspalveluun valitaan työkaluja. Moni yritys haluaa rajata esimerkiksi tietojen säilyttämisen vain EU-alueelle, tietojen automaattiseen poistamiseen tai anonymisointiin.

Tieto on valtaa 2023;

 • Tiedon yhdistäminen ja hyödyntäminen
 • Tietoturva korostuu
 • Tietojen säilyttäminen
 • Integraatiot sujuvoittavat tiedonkulkua

 

Mobiilivaihde on asiakaspalvelun ja monikanavaisuuden kivijalka

Mobiilivaihde tarjoaa täydellisen pohjan asiakaspalvelun kivijalaksi, jonka päälle lisätä muita kanavia ja yhdistellä niitä integraation avulla yhtenäiseksi ja sujuvaksi järjestelmäksi. Vaihteen avulla puhelut ohjautuvat aina suoraan halutuille henkilöille, asiakkaita voidaan suoraan informoida tiedotteilla, kuten ohjata kotisivuille hakemaan ja saamaan tietoa tai luomaan yhteydenotto. Työn tehostaminen säästää aikaa ja luo monenlaisia kustannussäästöjä, sekä ennen kaikkea parantaa yrityksen asiakaspalvelun kokemusta, saavutettavuutta. Tyytyväinen asiakas on yrityksen paras saavutus ja tavoite, joka lisää kauppaa ja hyödyttää molempia osapuolia.

Dstny-mobiilivaihde on rakennettu monikanavaiseksi palveluksi, joka yhdistää, integroi ja näyttää tarvittavat tiedot esille nopeasti. Länsilinkin mobiilivaihde rakennetaan aina yrityksen tarpeiden mukaan, ja valittavissa onkin suuri joukko lisäosia ja palasia, joista valitaan juuri toimivimmat ratkaisut yrityksesi myynnin ja arjen tehostamiseen, kuten raportointia, puheluiden tallentamista jne.

Mobiilivaihteen edut:

 • Kokonaisvaltainen järjestelmä asiakaspalvelun pohjaksi
 • Valmis monikanavaiseen palveluun
 • Ei määräaikaisuuksia
 • Monipuoliset lisäominaisuudet, kuten takaisinsoittojärjestelmä, CRM-integraatio tai raportointi

Varaa tästä ilmainen kartoitus ja ylläty, miten monella tavalla voimme parantaa yrityksenne asiakaspalvelua ja viestintää!