Siirry sisältöön

På svenska

Vi underlättar för era kunder att kontakta er!

Länsilinkki Oy

icon-arrow-down

Företag

Länsilinkki Oy är en finsk teleoperatör som grundats 1991. Vi betjänar små och medelstora företag samt teleoperatörer.

Länsilinkki är ett dotterbolag till Lounea Oy

Ifall ni önskar utveckla ert företags kommunikationslösningar för att kunna erbjuda era kunder förbättrad anträffbarhet, eller önskar personlig service från er teleoperatör, tag kontakt. Redan efter första mötet erbjuder vi en analys över av era existerande kommunikationslösningar. 

lansilinkki-vaihderatkaisut

Våra produkter

Kommunikationstjänster

 

Förena samtal

Inkommande samtal kan förenas snabbt och enkelt. Statusinformationen anger ifall personen är fri att ta emot samtal.

Svarare

Samtliga anställda kan få en personlig svarare. Nummerspecifika svarare kan kopplas även till era kundtjänstnummer.

Återuppringning

Kunden kan under samtalets gång be om återuppringning antingen genast som en handläggare blir ledig eller vid av kunden specifierad tidpunkt. Begäran om återuppringning vid specifierad tidpunkt kan göras även via internet.

Samtalslogg

Samtliga har möjlighet att se sin egen samtalslogg och i grupploggen ser man även inkomna samtal till t.ex. växeln. I grupploggen kan man hantera obesvarade samtal genom att själv ring upp, samt följa med ifall någon kollega har ringt upp kunden.

Styrning av samtal samt samtalsköer

Ni kan styra samtal på basen av kösituation eller tidpunkt. Ni kan definiera hur länge, och hos vem, ett inkommande samtal ringer samt hur det styrs vidare. Samtalet kan även ringa hos flera personer samtidigt.

Närvarostatus

Ni kan ställa in er närvarostatus från ett flertal olika alternativ (t.ex. frånvarande, på lunch, på semester) och styra inkommande samtal på önskat sätt. Ni ser även om en kollega har kalenderreservation eller sitter i telefonmöte.

Rapportering i realtid

Ni kan föja samtalsmängder, kötider och diverse andra parametrar. Ni kan även få alert ifall kötiderna överstiger angivet gränsvärde.

Automatisk samtalsförmedling (IVR)

Med en sekvens av numrerade val kan kunden styras till önskad grupp eller person.

Meddelanden och tidsstyrning

Styrning av samtal samt meddelanden kan programmeras enligt öppethållningstider, helgdagar, personalens skolningsdagar, osv.

Lagring av samtal

Ni kan per anställd definiera ifall inkommande samtal lagras, antingen samtliga samtal eller vid behov. Ifall samtal lagras vid behov kan den anställda aktivera/deaktivera lagringen under pågående samtalet.

Integrationer

Genom att integrera ert CRM-system med Dstny-växeltjänsten kan ni se vem som ringer.
Dstny växeltjänsten kan användas antingen med telefonapplikation på datorn (t.ex. MS-Teams), på mobilen eller med en IP-bordstelefon.

Prislista
Soluno 2 500x350
lansilinkki-miksi

Telekom

Länsilinkki erbjuder en telekomtjänst som ansluter företagets kommunikationssystem till det allmänna telenätet. Företagets telefonväxel eller kommunikationslösningar (t.ex. MS Teams) ansluts till det almänna telefonnätet på ett toppmodernt sätt.

 

 

Tjänster riktade till teleoperatörer

Länsilinkki erbjuder teleoperatörer ett omfattande, snabbt och förmånligt sätt att koppla in sig till det finska telefonnätet. Operatören ansluter sig till hela det finska telefonnätet via en enda kontaktpunkt. Länsilinkki ansvarar för samtrafikclearingen mellan teleoperatörerna.

Till tjänstehelheten kan även anslutas produktion av fakturarader samt service- och företagsnummer. Våra operatörstjänster används i nuläget av kring 25 företag.

LL-kaavio-ruotsi
Service- och företagsnummer

Länsilinkki erbjuder sina operatörskunder servicenummer-, gratisnummer- samt företagsnummerprodukter. Med hjälp av den nationella nummerportabiliteten kan operatören erbjuda tjänster i hela landet genom alla finska landsomfattande service- och gratisnummer.

Produkterna fyller finska myndighetskrav och erbjuder goda anträffbarhetsegenskaper.

  • Länsilinkki ansvarar för trafikstyrning, kundpristaxering samt fakturering.
  • Operatörskunden som sålt tjänsten ansvarar för kundförhållandet till tjänsteleverabtör samt fakturering och gottgörelser gentemot dessa.
Clearing-tjänst

Länsilinkkis clearing-tjänst ansvarar för inbördes faktureringar och gottgörelser inom telefoni för våra operatörskunder. Tjänsten sammanställer på en räkning all den trafik operatören haft gentemot såväl nationella huvudoperatörer som de ca 20 övriga operatörerna i Finland.

Operatören har inget behov av att upprätthålla ett stort antal bilaterala faktureringskontaktytor utan klarar sig med endast clearing-kontaktytan till Länsilinkki. Detta sparar arbetsresurser hos operatörerna. Eftersom faktureringar och gottgörelser sammanställs till samma clearingfaktura så minskar även summorna på fakturorna märkbart.

Fakturaradstjänsten

Operatörernas konsument-fakturering förutsätter mycket komplexa nummeranalyser. Detta beror på strukturen på numrering och tjänster i finska telenätet samt på att man i Finland även använder impulsbaserad prissättning i vissa samtalstyper. Länsilinkkis tikettbehandling samlar in faktureringsdata från telefoncentralerna som sedan omformas till det enhetliga Unifin-formatet. Månatligen producerar Länsilinkkis fakturaradstjänst operatörsspecifika fakturarader som uppfyller myndighetsbestämmelser och som baserar sig på operatörsspecifika kunddata, avtalsinformation samt prislistor.

Kundförhållandet mellan operatör och konsument påverkas inte av att Länsilinkki producerar fakturaraderna som operatören använder för kundfakturering. Operatören har även full kontroll över samtalsprissättningen av egna kunder.

Telefonilösningar
  • Länsilinkkis SIP-trunk tjänst fungerar som gränssnitt mellan operatörernas företagskunders IP-växlar och telenätet. Det finns trunk-lösningar optimerade för VoIP-växlar av olika storlek. Med hjälp av den nationella nummerporteringen kan samtliga nummer i det fasta nätet samt företagsnummer användas.
  • Länsilinkkis IP-växel är en flexibel och konkurrenskraftig anträffbarhetslösning. Kunden behöver ingen egen växelapparatur eftersom IP-växeln är en moln-tjänst. Det effektiva användargränssnittet, mångsidiga svararfunktionerna samt goda rapporterings-egenskaperna gör att växeln även lämpar sig för CallCenter-lösningar. IP-växeltjänsten är kompatibel med fast telefoni, företagsnummer, samt olika operatörers mobilanslutningar.
  • Länsilinkkis VoIP-anslutningar erbjuder operatören en modern och säker produktionsplattform av VoIP-anslutningar till hem och småföretag. Plattformen använder SIP-signalering. VoIP-tjänsten erbjuder alla moderna egenskaper hos en telefonanslutning och stöder ett brett produktsortiment. Långt utvecklade provisioneringsverktyg för hantering av anslutningar och apparatur möjliggör effektiv verksamhet. Konsumenten kan bibehålla sin nuvarande telefonnummer även ifall av övergång till VoIP-tjänsten.
  • MS Teams tjänsten sammankopplar operatörernas kundspecifika MS Teams-lösningar till det finska telenätet. Kunden kan överföra existerande fasta samt företagsnummer till MS Teams vilket möjliggör teknikuppgradering utan att störa nuvarande kundrelationer.

Kontakta oss

Om ni har frågor om våra företag, produkter eller vad som helst ni kan

kontakta via telefon 0800 50600 eller via email asiakaspalvelu@lansilinkki.fi

LÄNSILINKKI OY

Svartågatan 8, 20750 ÅBO

Alberga Business Park, Bertel Jungs plats 5, hus B, 02600 ESBO

FO-nummer: 0853251-1
Nätfakturaadress: 003708532511. Förmedlarkod: 003721291126 (Maventa)