Siirry sisältöön

Tiedote 30.06.2023: LeadDesk vahvistaa teleoperaattoriliiketoimintaansa ostamalla Länsilinkki Oy:n koko osakekannan – ”Vie teleoperaattoripalve-lumme aivan uudelle tasolle”

Tiedote 30.06.2023

LeadDesk vahvistaa teleoperaattoriliiketoimintaansa ostamalla Länsilinkki Oy:n koko osakekannan – ”Vie teleoperaattoripalve-lumme aivan uudelle tasolle”

LeadDesk on pilvipohjaisten contact center -ohjelmistojen kärkiyhtiö Euroopassa, joka panostaa tällä hetkellä vahvasti myös teköälyominaisuuksiin. Yhtiö vahvistaa teleoperaat-toriliiketoimintaansa (CPaaS – Communication Platform as a Service -liiketoiminta) osta-malla Länsilinkki Oy:n koko osakekannan. Yritysosto parantaa LeadDeskin kilpailukykyä ja palvelutarjoamaa operaattoriliiketoiminnassa. Samalla LeadDeskin tuotekehitys hyötyy Länsilinkin syväosaamisesta vaativassa teknisen alustan kehitystyössä. 

”Teleoperaattoriliiketoiminta muodosti viime vuonna 22 % kokonaisliikevaihdostamme. Olen iloinen, että voimme vahvistaa kilpailukykyämme ja osaamistamme meille merkittä-vässä liiketoiminnassa. Voimme tarjota entistä parempaa laatua asiakkaillemme, koska hallitsemme nyt koko toimitusketjun. VoIP-puheviestintä muodostaa merkittävän osan contact centereiden toiminnasta. Arviolta noin 80 % contact center -työstä tapahtuu edel-leen äänipuheluilla. Kokonaisuudessaan kauppa vie teleoperaattoripalvelumme aivan uudelle tasolle”, iloitsee LeadDeskin toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto. 

Lounea-konserniin kuulunut Länsilinkki Oy on vuonna 1991 perustettu suomalainen tele-operaattori. Yhtiö on alun perin perustettu hoitamaan paikallisten puhelinyhtiöiden tele-toimintaa ja sillä on vahva asema suomalaisessa operaattorikentässä. Länsilinkillä on pitkä kokemus teleoperaattoriliiketoiminnasta ja sen asiakkaina on mm. muita operaattoreita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 1,3 miljoonaa euroa ja käyttökate -255 tuhatta euroa. Länsilinkin palveluksessa työskentelee n. 15 henkeä. LeadDesk hankkii yhtiön koko osake-kannan, ja Länsilinkki jatkaa omana yhtiönään nykyisten asiakkaidensa palvelemista.

Merkittäviä synergiaetuja LeadDeskille

”Länsilinkillä on ollut haasteita liiketoimintansa uudistamisessa. Yrityskaupassa on kuiten-kin selviä synergiaetuja. Meillä on selkeä suunnitelma, jolla nostamme käyttökatteen jo ensi vuonna selvästi positiiviseksi. Olemme itse olleet Länsilinkin suurimpia asiakkaita, joten tunnemme yrityksen hyvin. LeadDeskillä on runsaasti kokemusta onnistuneista yri-tyskaupoista ja niitä seuraavista integraatioista. Pystymme tarjoamaan Länsilinkin työnte-kijöille ja asiakkaille uuden, hyvän kodin”, Nokso-Koivisto jatkaa.

”Länsilinkki on aikoinaan ollut merkittävässä roolissa puhelinyhtiöiden liiketoiminnassa. Toimialamme on kokenut merkittäviä muutoksia jo siitä lähtien, kun puheliikenne siirtyi lankapuhelimista mobiiliin. Länsilinkin omistajayhtiöt ovat olleet myös muutoksen poltto-pisteessä ja nykyinen liiketoimintamme nojaa eniten valokuituverkkoihin. Vaikka Länsi-linkki on edelleen hyvä yhtiö, yhtiön omistajuus ei enää ole strategiamme mukainen. Län-silinkin merkittävänä asiakkaana LeadDesk on varmasti loistava koti yhtiölle. Uskomme, että Länsilinkin vahva ammattitaito ja osaaminen sopivat luonnolliseksi osaksi LeadDeskin kasvutarinaa.” kertoo Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen.  

Yritysoston keskeiset edut
•    LeadDeskin teleoperaattoripalvelujen tarjoama kasvaa ja laatu paranee
•    LeadDeskin kilpailukyky ja kustannustehokkuus teleoperaattoriliiketoiminnassa kasvavat merkittävästi 
•    LeadDesk saa arvokasta teknistä osaamista ja teknologiaa erityisesti CPaaS-alustan kehitys-työhön.


Lue lisää LeadDeskin tiedotteesta:
https://investors.leaddesk.com/fi/tiedotteet-ja-julkaisut/  


Lisätietoja:

Marko Mäkinen,    Olli Nokso-Koivisto
Toimitusjohtaja, Länsilinkki Oy    Toimitusjohtaja, LeadDesk Oy