Telefonväxellösningen är en modern och kostnadseffektiv molntjänst som:

  • Förbättrar personalens anträffbarhet.
  • Effektiverar kundtjänsten.
  • Möjliggör operatörsoberoende anslutning av mobilnummer.

Hur länge orkar en genomsnittskund vänta på att få samtalet besvarat?

  • Vi erbjuder mångsidiga samtals- samt servicegrupper som optimerats efter ert företags behov.
  • Når kunden rätt person?

Blir viktiga samtal obesvarade i ert företag med förlorade kundkontakter som följd?

Vi möjliggör en effektiv hantering av missade samtal för systematisk uppföljning.

Har ni svårigheter att utvärdera prestationsnivån hos era samtals- samt servicegrupper?

  • Vi erbjuder mångsidiga rapporter, t.ex. kartläggning av belastningsnivåer av era samtals- samt servicegrupper under högtrafikperioder.
  • Samtal kan även registreras och arkiveras för framtida analyser.

 

Ta kontakt, vi berättar gärna mera

Ilkka Vaherjoki

Försäljningschef
Ilkka Vaherjoki

+358 2 334 3312
+358 50 377 0812

Den här e-postadressen skyddas mot spambots.

Harri Suokko

Verkställande direktör
Harri Suokko

+358 50 2608

Den här e-postadressen skyddas mot spambots.